Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Názov lokality a identifikačný kód:  Rykynčice - sklad starých agrochemikálií, SK/POPS/KA/7
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Rykynčice, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Spišská Belá, Kežmarok, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Bonus (95kg) Match 050 EC (20kg) Nomolt 15 SC (10kg) Tecto 450 FW (260kg)
Celkové množstvo chemikálií:  385kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Rejdová - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/74
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Rejdová, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Afalon 50 WP (40kg) Retacel R 68 (10kg)
Celkové množstvo chemikálií:  50kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Vlachovo - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/75
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Vlachovo, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Aniten (50kg) Arborol (5kg) Belan LC (130kg) Betamil (20kg) Bladex 50 WP (10kg) Burex (10kg) Camparol (3kg) Caramba (20kg) Despiral (16kg) Devrinol (30kg) Dicogren (360kg) Dicotex (15kg) Dual 500 EC (80kg) Fademorf EK 20 (120kg) Falibetan (70kg) Flordimex T (180kg) Fosfotion (3kg) Fundazol 50 WP (70kg) Gesagard 500 SC (12kg) Gesagard M-60 (80kg) Gesatop (10kg) Gramaoxone (10kg) Grasex (240kg) Hexilur (20kg) Impact (25kg) Kezopur (15kg) Krezol (3kg) Kuprikol (165kg) Labuctril 25 (4kg) Lumeton Fo
Celkové množstvo chemikálií:  2578kg, z toho neznámych 85kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Sirník - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/37
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Sirník, Trebišov, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Ohrady - PD Ohrady - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/51
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Ohrady, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Alar 85 (60kg) Balan (5kg) Baycor 25 WP (5kg) Dikotex (15kg) Pol-Pielik (50kg) Togastan (320kg) Tropotox 40 SL (5kg)
Celkové množstvo chemikálií:  460kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Bielovce - sklad pesticídov, SK/POPS/LV/12
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Bielovce, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Nová Dedina - sklad pesticídov, SK/POPS/LV/13
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Nová Dedina, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Tomášovce - Agrochemický podnik, SK/POPS/LC/63
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Tomášovce, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Arborol (11kg) Brestan (10kg) Dimecron 50 SCW (20kg) Grasex (175kg) Neznáma látka (30kg) Novozir MN (7kg) Omnidel Sys 67 (200kg) Retacel R 68 (27kg) Sulka (40kg)
Celkové množstvo chemikálií:  520kg, z toho neznámych 30kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Hostišovce - sklad pesticídov, SK/POPS/RS/22
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Hostišovce, Rimavská Sobota, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené