Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Horný Badín, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Dicopur M 450 (3kg), Guardian EC (5kg), Impact (3kg), Artea 330 EC (1kg), Kapazin (20kg), Trophy (5kg), Harvade 25 F (5kg), Command 4 EC (1kg), Lentipur 500 FW (10kg)
Celkové množstvo chemikálií:  53kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Nižná Polianka - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BJ/1
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Nižná Polianka, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Omnidel Sys 67 (250kg), Sulikol (280kg), Falibetan (175kg), Rizobin (17kg), Neznáma látka (100kg)
Celkové množstvo chemikálií:  822kg, z toho neznámych 100kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Ľubiša - areál PD, SK/POPS/HE/5
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Ľubiša, Humenné, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Falibetan (75kg), Metation E 50 (90kg), SYS MAKASAL (25kg), Synlox (250kg), Trichlóracetát nátria (1950kg), Lumeton Forte (250kg), Neznáma látka (400kg), Aminex (750kg), Burex (10kg), Soldep (10kg), Grasex (15kg), Ladob (450kg), Kerb (100kg)
Celkové množstvo chemikálií:  4375kg, z toho neznámych 400kg
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Silická Brezová, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Vlachovo - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/75
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Vlachovo, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Aniten (50kg), Camparol (3kg), Caramba (20kg), Dicotex (15kg), Dual 500 EC (80kg), Gesagard M-60 (80kg), Gesatop (10kg), Padan (10kg), Roundup (5kg), Stomp 380 E (40kg), Triton (20kg), Sulikol (120kg), Falibetan (70kg), Kuprikol (165kg), Retacel R 68 (190kg), Lumeton Forte (10kg), Flordimex T (180kg), Omnidel (150kg), Nitrosan 50 (1kg), Labuctril 25 (4kg), Neznáma látka (85kg), Impact (25kg), Belan LC (130kg), Betamil (20kg), Fosfotion (3kg), Gesagard 500 SC (12kg), Gramaoxone (10kg), Mamba (15
Celkové množstvo chemikálií:  2578kg, z toho neznámych 85kg
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Okrúhle, Svidník, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Komárany - sklad agrochemikálií, SK/POPS/VT/41
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Komárany, Vranov nad Topľou, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Jovice - Malá železná priepasť, SK/POPS/RV/43
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Jovice, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Mužla - DAP - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/68
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Mužla, Nové Zámky, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Atranex 50 SC (10kg)
Celkové množstvo chemikálií:  10kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Dubová - sklad agrochemikálií, SK/POPS/SK/30
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Dubová, Pezinok, Bratislavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené