Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Názov lokality a identifikačný kód:  Poltár - ZPD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/61
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   BI 58 EC (10kg) Betoxon F 480 (5kg) Blazer 2 S (10kg) Dicolax (60kg) Flordimex T (150kg) Keropur (80kg) Milgo (85kg) Polyram Combi (25kg) Racer Celuko 25 EC (25kg) Suffix 20 EC (120kg) Tecto 450 FW (90kg)
Celkové množstvo chemikálií:  660kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Točnica - Vlčie jablko - cintorín jedov, SK/POPS/LC/11
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Točnica, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Skerešovo - AGROTURIEC - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RA/72
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Skerešovo, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Gallant (7kg) Synbetan D (20kg)
Celkové množstvo chemikálií:  27kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Ľubiša - areál PD, SK/POPS/HE/5
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Ľubiša, Humenné, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Aminex (750kg) Burex (10kg) Falibetan (75kg) Grasex (15kg) Kerb (100kg) Ladob (450kg) Lumeton Forte (250kg) Metation E 50 (90kg) Neznáma látka (400kg) SYS MAKASAL (25kg) Soldep (10kg) Synlox (250kg) Trichlóracetát nátria (1950kg)
Celkové množstvo chemikálií:  4375kg, z toho neznámych 400kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Krásnohorské Podhradie - sarkofág pod Kaplnou, SK/POPS/RV/27
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Magnezitovce - pesticídny sklad, SK/POPS/RA/21
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Magnezitovce, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Axall Super (5kg) Baktinoxule (100kg) Cira GF (10kg) Dikotex (30kg) Falibetan (45kg) Lumeton Forte (120kg) Maloran (750kg) Neznáma látka (595kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1655kg, z toho neznámych 595kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Jarabina - sklad agrochemikálií, SK/POPS/SL/34
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Jarabina, Stará Ľubovňa, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Brezno - PD Ďumbier - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BR/50
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Brezno, Brezno, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Afalon (20kg) Alimetrin 10 EC (10kg) Aminex (30kg) Bayleton 25 WP (20kg) Cerone 480 (5kg) Command 4 EC (1kg) Duplosan KV (10kg) Fademorf EK 20 (5kg) Flortazin 50 SC (2kg) Ladob (160kg) Lasso MTX (40kg) Lumeton Forte (200kg) Nabu S (40kg) Neznáma látka (10000kg) Retacel R 68 (50kg) Sibutol WS 39.8 (140kg) Sting CT (20kg) Tecto 450 FW (100kg) Tilt 250 EC (1kg) Trend (3kg)
Celkové množstvo chemikálií:  10857kg, z toho neznámych 10000kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Lučenec - Ľadovo - cintorín jedov, SK/POPS/LC/9
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Lučenec, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Gemer - PPD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RA/71
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Gemer, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Bavistin (20kg) Faneron 50 WP (40kg) Grasex (560kg) Nematin (300kg) Omnidel Sys 67 (450kg) Satecid 65 WP (440kg) Stutox (370kg)
Celkové množstvo chemikálií:  2180kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené