Kontakt.


Správca obsahu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor environmentálneho manažérstva a BD
Tajovského 28
Banská Bystrica
RNDr. Juraj Gavora
Telefón: 0906 314 007
E-mail:juraj.gavora@sazp.sk
WEB:www.sazp.sk

Technický prevádzkovateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia
Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb – DATACENTRUM
Oddelenie informačných systémov a prevádzky
Tajovského 28
Banská Bystrica
Erich Pacola
Telefón: 048 /4374 142
Fax: 048 /4374 137
E-mail:erich.pacola@sazp.sk
WEB:www.sazp.sk