Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Názov lokality a identifikačný kód:  Kravany - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/49
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Kravany, Poprad, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Silica - Zvonivá priepasť, SK/POPS/RV/45
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Silica, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Tupá - PD Družba - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/65
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Tupá, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Synlox (10kg), Reglone (5kg), Flordimex T (30kg), Labuctril 25 (20kg), Basamid Granulát (40kg), Pirimor DP (1kg), Polykarbacin (32kg), Stomp (10kg), Racer Celuko 25 EC (25kg), MCPA (40kg)
Celkové množstvo chemikálií:  213kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Michal nad Žitavou, Nové Zámky, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Strekov - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/67
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Strekov, Nové Zámky, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Off Shoot T Super (440kg), Cafugan (100kg), Bezitrin (345kg), FST-7130 (130kg), Bavistin (20kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1035kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Beckov - PD Kálnica - sklad agrochemikálií, SK/POPS/NM/76
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Balan (10kg)
Celkové množstvo chemikálií:  10kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Bojničky - Raos - sklad agrochemikálií, SK/POPS/HC/78
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Bojničky, Hlohovec, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Burex 430 DKV (30kg)
Celkové množstvo chemikálií:  30kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Poltár - SOU Poltár - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/62
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Retacel R 68 (25kg), Metation E 50 (2kg), Starane 250 EC (1kg), Fusilade Super (1kg), Actellic dym. (4kg), Perozin 75 B (1kg), Neznáma látka (40kg), Tenoran 50 (2kg), Triflurex 48 EC (12kg), Citowett (26kg), Aresin 50 WP (1kg), Gesagard 80 (2kg), Karathane FN 57 (25kg), Nematin (20kg), Bladex 50 SC (5kg), Milbol EC (1kg), Ronilan 50 WP (10kg), Stutox (10kg), Syncuran 80 DP (20kg)
Celkové množstvo chemikálií:  208kg, z toho neznámych 40kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Gemer - PPD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RA/71
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Gemer, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Omnidel Sys 67 (450kg), Grasex (560kg), Nematin (300kg), Stutox (370kg), Satecid 65 WP (440kg), Bavistin (20kg), Faneron 50 WP (40kg)
Celkové množstvo chemikálií:  2180kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Veľká Čalomija - pesticídny sklad, SK/POPS/VK/39
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Veľká Čalomija, Veľký Krtíš, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Neznáma látka (10000kg)
Celkové množstvo chemikálií:  10000kg, z toho neznámych 10000kg