Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Názov lokality a identifikačný kód:  Plavé Vozokany - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/64
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Plavé Vozokany, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Acenit 50 EC (200kg)
Celkové množstvo chemikálií:  200kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Pliešovce, Zvolen, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Metation E 50 (3kg)
Celkové množstvo chemikálií:  3kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Poltár - SOU Poltár - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/62
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Retacel R 68 (25kg), Metation E 50 (2kg), Starane 250 EC (1kg), Fusilade Super (1kg), Actellic dym. (4kg), Perozin 75 B (1kg), Neznáma látka (40kg), Tenoran 50 (2kg), Triflurex 48 EC (12kg), Citowett (26kg), Aresin 50 WP (1kg), Gesagard 80 (2kg), Karathane FN 57 (25kg), Nematin (20kg), Bladex 50 SC (5kg), Milbol EC (1kg), Ronilan 50 WP (10kg), Stutox (10kg), Syncuran 80 DP (20kg)
Celkové množstvo chemikálií:  208kg, z toho neznámych 40kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Poltár - ZPD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/61
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Dicolax (60kg), Flordimex T (150kg), Betoxon F 480 (5kg), Polyram Combi (25kg), Tecto 450 FW (90kg), Blazer 2 S (10kg), BI 58 EC (10kg), Keropur (80kg), Milgo (85kg), Racer Celuko 25 EC (25kg), Suffix 20 EC (120kg)
Celkové množstvo chemikálií:  660kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Predmier - K TEN Company - sklad agrochemikálií, SK/POPS/ZA/80
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Predmier, Bytča, Žilinský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   TCA (360kg), Neznáma látka (1795kg), Brestan (50kg), Polykarbacin (576kg), Betanal (30kg), Sys 67 Ramex (25kg), Grasex (270kg), Calixin (10kg)
Celkové množstvo chemikálií:  3116kg, z toho neznámych 1795kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Prenčov - RD Sitno - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BS/81
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Prenčov, Banská Štiavnica, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Super Syncuran 757 DP (100kg), Sys Buratal (10kg), Ultracid 40 WP (15kg), Metation E 50 (14kg), SYS MAKASAL (20kg), Lumeton Forte (15kg), Labuctril 25 (20kg), Polykarbacin (160kg), Superbarnon 20 EC (110kg), Sys 67 M Prop (75kg), Ladob (20kg), Synbetan D (95kg), Dikogren (20kg), Lentipur 500 FW (40kg)
Celkové množstvo chemikálií:  714kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Radošina - WOOD-ŠS - sklad agrochemikálií, SK/POPS/TO/77
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Radošina, Topoľčany, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Neoron 500 EC (1kg), Neznáma látka (3kg), Dimecron 50 SCW (1kg), Nimrod EC (1kg)
Celkové množstvo chemikálií:  6kg, z toho neznámych 3kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Rejdová - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/74
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Rejdová, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Retacel R 68 (10kg), Afalon 50 WP (40kg)
Celkové množstvo chemikálií:  50kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Rovné - areál PD, SK/POPS/HE/6
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Rovné, Humenné, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Omnidel Sys 67 (1000kg), Sulikol (30kg), SYS 67 (15kg), Retacel R 68 (25kg), Trichlóracetát nátria (125kg), Celuko (30kg), Starane 250 EC (10kg), Chlordetal (5kg), Cererit Z (600kg), Bathurin 82 (20kg), Neznáma látka (1195kg), Burex (6kg), Stomp (15kg), Citowett (25kg), Tecto 450 FW (5kg), Decis (20kg), Balan (10kg), Basamid (20kg)
Celkové množstvo chemikálií:  3156kg, z toho neznámych 1195kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Rykynčice - sklad starých agrochemikálií, SK/POPS/KA/7
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Rykynčice, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené