Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Názov lokality a identifikačný kód:  Plavé Vozokany - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/64
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Plavé Vozokany, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Acenit 50 EC (200kg)
Celkové množstvo chemikálií:  200kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Pliešovce, Zvolen, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Metation E 50 (3kg)
Celkové množstvo chemikálií:  3kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Poltár - SOU Poltár - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/62
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Actellic dym. (4kg) Aresin 50 WP (1kg) Bladex 50 SC (5kg) Citowett (26kg) Fusilade Super (1kg) Gesagard 80 (2kg) Karathane FN 57 (25kg) Metation E 50 (2kg) Milbol EC (1kg) Nematin (20kg) Neznáma látka (40kg) Perozin 75 B (1kg) Retacel R 68 (25kg) Ronilan 50 WP (10kg) Starane 250 EC (1kg) Stutox (10kg) Syncuran 80 DP (20kg) Tenoran 50 (2kg) Triflurex 48 EC (12kg)
Celkové množstvo chemikálií:  208kg, z toho neznámych 40kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Poltár - ZPD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/61
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   BI 58 EC (10kg) Betoxon F 480 (5kg) Blazer 2 S (10kg) Dicolax (60kg) Flordimex T (150kg) Keropur (80kg) Milgo (85kg) Polyram Combi (25kg) Racer Celuko 25 EC (25kg) Suffix 20 EC (120kg) Tecto 450 FW (90kg)
Celkové množstvo chemikálií:  660kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Predmier - K TEN Company - sklad agrochemikálií, SK/POPS/ZA/80
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Predmier, Bytča, Žilinský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Betanal (30kg) Brestan (50kg) Calixin (10kg) Grasex (270kg) Neznáma látka (1795kg) Polykarbacin (576kg) Sys 67 Ramex (25kg) TCA (360kg)
Celkové množstvo chemikálií:  3116kg, z toho neznámych 1795kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Prenčov - RD Sitno - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BS/81
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Prenčov, Banská Štiavnica, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Dikogren (20kg) Labuctril 25 (20kg) Ladob (20kg) Lentipur 500 FW (40kg) Lumeton Forte (15kg) Metation E 50 (14kg) Polykarbacin (160kg) SYS MAKASAL (20kg) Super Syncuran 757 DP (100kg) Superbarnon 20 EC (110kg) Synbetan D (95kg) Sys 67 M Prop (75kg) Sys Buratal (10kg) Ultracid 40 WP (15kg)
Celkové množstvo chemikálií:  714kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Radošina - WOOD-ŠS - sklad agrochemikálií, SK/POPS/TO/77
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Radošina, Topoľčany, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Dimecron 50 SCW (1kg) Neoron 500 EC (1kg) Neznáma látka (3kg) Nimrod EC (1kg)
Celkové množstvo chemikálií:  6kg, z toho neznámych 3kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Rejdová - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/74
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Rejdová, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Afalon 50 WP (40kg) Retacel R 68 (10kg)
Celkové množstvo chemikálií:  50kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Rovné - areál PD, SK/POPS/HE/6
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Rovné, Humenné, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Balan (10kg) Basamid (20kg) Bathurin 82 (20kg) Burex (6kg) Celuko (30kg) Cererit Z (600kg) Chlordetal (5kg) Citowett (25kg) Decis (20kg) Neznáma látka (1195kg) Omnidel Sys 67 (1000kg) Retacel R 68 (25kg) SYS 67 (15kg) Starane 250 EC (10kg) Stomp (15kg) Sulikol (30kg) Tecto 450 FW (5kg) Trichlóracetát nátria (125kg)
Celkové množstvo chemikálií:  3156kg, z toho neznámych 1195kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Rykynčice - sklad starých agrochemikálií, SK/POPS/KA/7
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Rykynčice, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené