Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Názov lokality a identifikačný kód:  Plavé Vozokany - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/64
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Plavé Vozokany, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Acenit 50 EC (200kg)
Celkové množstvo chemikálií:  200kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Turá - sklad pesticídov, SK/POPS/LV/14
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Turá, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Brezno - PD Ďumbier - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BR/50
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Brezno, Brezno, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Retacel R 68 (50kg), Lumeton Forte (200kg), Lasso MTX (40kg), Bayleton 25 WP (20kg), Flortazin 50 SC (2kg), Cerone 480 (5kg), Sting CT (20kg), Alimetrin 10 EC (10kg), Neznáma látka (10000kg), Aminex (30kg), Ladob (160kg), Tecto 450 FW (100kg), Tilt 250 EC (1kg), Nabu S (40kg), Afalon (20kg), Fademorf EK 20 (5kg), Duplosan KV (10kg), Sibutol WS 39.8 (140kg), Trend (3kg), Command 4 EC (1kg)
Celkové množstvo chemikálií:  10857kg, z toho neznámych 10000kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Závadka nad Hronom - areál Poľnospol Plus, SK/POPS/BR/2
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Závadka nad Hronom, Brezno, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Decemtion EK 20 (15kg), Patoran FL (20kg), Gallant (10kg), Birlane (10kg), Agronal H (20kg), Kuprikol (140kg), Neznáma látka (560kg)
Celkové množstvo chemikálií:  775kg, z toho neznámych 560kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Skerešovo - AGROTURIEC - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RA/72
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Skerešovo, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Gallant (7kg), Synbetan D (20kg)
Celkové množstvo chemikálií:  27kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Hontianske Tesáre, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Horný Badín, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Dicopur M 450 (3kg), Guardian EC (5kg), Impact (3kg), Artea 330 EC (1kg), Kapazin (20kg), Trophy (5kg), Harvade 25 F (5kg), Command 4 EC (1kg), Lentipur 500 FW (10kg)
Celkové množstvo chemikálií:  53kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Nižná Polianka - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BJ/1
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Nižná Polianka, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Omnidel Sys 67 (250kg), Sulikol (280kg), Falibetan (175kg), Rizobin (17kg), Neznáma látka (100kg)
Celkové množstvo chemikálií:  822kg, z toho neznámych 100kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Ľubiša - areál PD, SK/POPS/HE/5
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Ľubiša, Humenné, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Falibetan (75kg), Metation E 50 (90kg), SYS MAKASAL (25kg), Synlox (250kg), Trichlóracetát nátria (1950kg), Lumeton Forte (250kg), Neznáma látka (400kg), Aminex (750kg), Burex (10kg), Soldep (10kg), Grasex (15kg), Ladob (450kg), Kerb (100kg)
Celkové množstvo chemikálií:  4375kg, z toho neznámych 400kg
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Silická Brezová, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií:  v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené