Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Názov lokality a identifikačný kód:  Prenčov - RD Sitno - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BS/81
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Prenčov, Banská Štiavnica, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Dikogren (20kg) Labuctril 25 (20kg) Ladob (20kg) Lentipur 500 FW (40kg) Lumeton Forte (15kg) Metation E 50 (14kg) Polykarbacin (160kg) SYS MAKASAL (20kg) Super Syncuran 757 DP (100kg) Superbarnon 20 EC (110kg) Synbetan D (95kg) Sys 67 M Prop (75kg) Sys Buratal (10kg) Ultracid 40 WP (15kg)
Celkové množstvo chemikálií:  714kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Nováčany - Agro Agnus - sklad agrochemikálií, SK/POPS/KS/60
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Nováčany, Košice - okolie, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  Melipax(kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Fademorf EK 20 (396kg) Kerb (80kg) Lumeton Forte (80kg) Novozir MN (80kg) Topogard 50 WP (80kg)
Celkové množstvo chemikálií:  716kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Závadka nad Hronom - areál Poľnospol Plus, SK/POPS/BR/2
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Závadka nad Hronom, Brezno, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Agronal H (20kg) Birlane (10kg) Decemtion EK 20 (15kg) Gallant (10kg) Kuprikol (140kg) Neznáma látka (560kg) Patoran FL (20kg)
Celkové množstvo chemikálií:  775kg, z toho neznámych 560kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Nižná Polianka - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BJ/1
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Nižná Polianka, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Falibetan (175kg) Neznáma látka (100kg) Omnidel Sys 67 (250kg) Rizobin (17kg) Sulikol (280kg)
Celkové množstvo chemikálií:  822kg, z toho neznámych 100kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Strekov - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/67
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Strekov, Nové Zámky, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Bavistin (20kg) Bezitrin (345kg) Cafugan (100kg) FST-7130 (130kg) Off Shoot T Super (440kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1035kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Čeľovce - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/36
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Čeľovce, Trebišov, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  Melipax(750kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Hexilur (200kg) Lumeton Forte (10kg) Trazalex (100kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1060kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Malé Dvorníky - sklad pesticídov, SK/POPS/DS/3
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Malé Dvorníky, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  Melipax(50kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Neznáma látka (950kg) Retacel R 68 (10kg) SYS 67 (7kg) Semeron 25 WP (20kg) Sulikol (30kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1067kg, z toho neznámych 950kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Vrakúň - Arvum PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/58
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Vrakúň, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Aresin 50 WP (90kg) Baycor 25 WP (50kg) Burex 430 DKV (5kg) Lontrel 300 (5kg) Nabu S (80kg) Neznáma látka (750kg) Omite 30 W (40kg) Retacel R 68 (70kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1090kg, z toho neznámych 750kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Magnezitovce - pesticídny sklad, SK/POPS/RA/21
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Magnezitovce, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Axall Super (5kg) Baktinoxule (100kg) Cira GF (10kg) Dikotex (30kg) Falibetan (45kg) Lumeton Forte (120kg) Maloran (750kg) Neznáma látka (595kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1655kg, z toho neznámych 595kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Okoč - PD Okoč - Sokolec - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/52
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Okoč, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Diazinon 10 G (25kg) Geksilur 80% (270kg) Nitrosan 50 (5kg) Polysulfid Bária (1500kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1800kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené