Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách:   92947kg
 Zoradiť podľa:
z toho POPs látky:   2845kg
z toho neznáme látky:   36271kg
Spolu odvezené a likvidované látky: 0kg
z toho POPs látky: 0kg
z toho neznáme látky: 0kg Počet vyhovujúcich záznamov: 85
Názov lokality a identifikačný kód:  Prenčov - RD Sitno - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BS/81
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Prenčov, Banská Štiavnica, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Super Syncuran 757 DP (100kg), Sys Buratal (10kg), Ultracid 40 WP (15kg), Metation E 50 (14kg), SYS MAKASAL (20kg), Lumeton Forte (15kg), Labuctril 25 (20kg), Polykarbacin (160kg), Superbarnon 20 EC (110kg), Sys 67 M Prop (75kg), Ladob (20kg), Synbetan D (95kg), Dikogren (20kg), Lentipur 500 FW (40kg)
Celkové množstvo chemikálií:  714kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Nováčany - Agro Agnus - sklad agrochemikálií, SK/POPS/KS/60
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Nováčany, Košice - okolie, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  Melipax(kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Lumeton Forte (80kg), Novozir MN (80kg), Kerb (80kg), Fademorf EK 20 (396kg), Topogard 50 WP (80kg)
Celkové množstvo chemikálií:  716kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Závadka nad Hronom - areál Poľnospol Plus, SK/POPS/BR/2
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Závadka nad Hronom, Brezno, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Decemtion EK 20 (15kg), Patoran FL (20kg), Gallant (10kg), Birlane (10kg), Agronal H (20kg), Kuprikol (140kg), Neznáma látka (560kg)
Celkové množstvo chemikálií:  775kg, z toho neznámych 560kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Nižná Polianka - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BJ/1
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Nižná Polianka, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Omnidel Sys 67 (250kg), Sulikol (280kg), Falibetan (175kg), Rizobin (17kg), Neznáma látka (100kg)
Celkové množstvo chemikálií:  822kg, z toho neznámych 100kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Strekov - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/67
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Strekov, Nové Zámky, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Off Shoot T Super (440kg), Cafugan (100kg), Bezitrin (345kg), FST-7130 (130kg), Bavistin (20kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1035kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Čeľovce - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/36
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Čeľovce, Trebišov, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  Melipax(750kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Lumeton Forte (10kg), Trazalex (100kg), Hexilur (200kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1060kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód:  Malé Dvorníky - sklad pesticídov, SK/POPS/DS/3
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Malé Dvorníky, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  Melipax(50kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Sulikol (30kg), SYS 67 (7kg), Semeron 25 WP (20kg), Retacel R 68 (10kg), Neznáma látka (950kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1067kg, z toho neznámych 950kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Vrakúň - Arvum PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/58
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Vrakúň, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Retacel R 68 (70kg), Lontrel 300 (5kg), Burex 430 DKV (5kg), Neznáma látka (750kg), Nabu S (80kg), Aresin 50 WP (90kg), Baycor 25 WP (50kg), Omite 30 W (40kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1090kg, z toho neznámych 750kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Magnezitovce - pesticídny sklad, SK/POPS/RA/21
Druh skladu:  nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Magnezitovce, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Falibetan (45kg), Lumeton Forte (120kg), Axall Super (5kg), Baktinoxule (100kg), Cira GF (10kg), Neznáma látka (595kg), Dikotex (30kg), Maloran (750kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1655kg, z toho neznámych 595kg
Názov lokality a identifikačný kód:  Okoč - PD Okoč - Sokolec - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/52
Druh skladu:  vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj:  Okoč, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky:  v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:   Nitrosan 50 (5kg), Diazinon 10 G (25kg), Geksilur 80% (270kg), Polysulfid Bária (1500kg)
Celkové množstvo chemikálií:  1800kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené