Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 199 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 5 900 kg
z toho POPs látky: 0 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Názov lokality a identifikačný kód: Keť - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/66
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Keť, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (1 350 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Agritox 50 SL (20 kg), Aretit (50 kg), Betanal (15 kg), Blazer 2 S (40 kg), Brassicol (6 kg), Counter 5 G (1 180 kg), Dursban 10 G (22 kg), Ethefon Stefes (40 kg), Fatex EK 80 (300 kg), Flordimex T (126 kg), Funaben 50 (15 kg), Gesagard 50 (10 kg), Hermal (145 kg), Impact (95 kg), Neznáma látka (268 kg), Nitrosan 25 (280 kg), Off Shoot T Super (95 kg), Pol-Pielik (100 kg), Proponit 840 EC (60 kg), Redentin 75 (120 kg), Retacel Super (40 kg), SYS MAKASAL (50 kg), Satecid 65 WP (20 kg), Sira Sfinx (25 kg), Stemat 200 (10 kg), Sulikol (72 kg), Synbetan D (15 kg), Synlox (170 kg), Sys 67 Mecmin (10 kg), Topogard 50 WP (10 kg), Topsin M ULV (50 kg), Wofatox 18 WP (100 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 4 909 kg, z toho neznámych 268 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Čeľovce - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/36
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čeľovce, Trebišov, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (750 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Hexilur (200 kg), Lumeton Forte (10 kg), Trazalex (100 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 060 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Boldog - S od obce - sklad pesticídov, SK/POPS/SC/29
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Boldog, Senec, Bratislavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Dykol (300 kg), Melipax (150 kg), Thiodan (25 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Arborol (60 kg), Aresin 50 WP (75 kg), Avadex (20 kg), Bandex (300 kg), Betanal AM 11 (12 kg), Betanal AM 11 (6 kg), Betoxon F 430 (30 kg), Bidisin (200 kg), Bladex 50 WP (50 kg), Dikotex (225 kg), Eradicane (150 kg), Ipaner (150 kg), Laseb (1 200 kg), Neznáma látka (1 390 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 4 343 kg, z toho neznámych 1 390 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Veľká Paka - SENSPOL - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/55
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Veľká Paka, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (195 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Agronal H (10 kg), Alar 85 (10 kg), Asulox 40 (225 kg), Atplus 411 F (1 kg), Basagran Super (20 kg), Basta 20 (11 kg), Bayfidan 250 EC (1 kg), Baytan Combi 10.5 WS (20 kg), Betoxon F 430 (5 kg), Burex (2 kg), Chinosol W (2 kg), Dowpon (10 kg), Dyfonate 10 G (1 kg), EL 228 (3 kg), Elocron WP 50 (11 kg), Ferrax Extra (24 kg), Flordimex T (5 kg), Furadan 10 G (3 kg), Fusilade Super (2 kg), Gesagard 80 (65 kg), Glean 75 DF (1 kg), Gramoxone (5 kg), Horizon 250 EW (16 kg), Karathane FN 57 (3 kg), Kumatox (40 kg), Labuctril 25 (10 kg), Lastanox F (2 kg), Lentagran WP (1 kg), Maloran (10 kg), Merpelan AZ WP 78 (1 kg), Mesurol WP 50 (3 kg), Nabu S (4 kg), Nematin (45 kg), Neoron 500 EC (10 kg), Neznáma látka (770 kg), Nitrosan 25 (25 kg), Nomolt 15 SC (1 kg), Nortron 20 EC (10 kg), Paarlan (25 kg), Pardner 22.5 EC (20 kg), Patoran FL (25 kg), Phynazonit (60 kg), Pivot 100 LC (10 kg), Polybarit (250 kg), Prevenol 40 (15 kg), Previcur N (3 kg), Promet 300 EW (3 kg), Propcorn (1 kg), Relan PGR 
Celkové množstvo chemikálií: 2 364 kg, z toho neznámych 770 kg
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Bardejov, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Thiodan (50 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Bathurin 82 (8 kg), Brestan (50 kg), Fademorf EK 20 (1 kg), LOGRAN 75 WG (1 kg), Neznáma látka (1 004 kg), Polyram Ultra (4 kg), Sulikol (20 kg), Syncuran 80 DP (10 kg), Tecto 450 FW (3 kg), Teridox 500 EC (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 156 kg, z toho neznámych 1 004 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Malé Dvorníky - sklad pesticídov, SK/POPS/DS/3
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Malé Dvorníky, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (50 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Neznáma látka (950 kg), Retacel R 68 (10 kg), SYS 67 (7 kg), Semeron 25 WP (20 kg), Sulikol (30 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 067 kg, z toho neznámych 950 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Bláhová - AGROMA - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/53
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Blahová, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (25 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Neznáma látka (400 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 425 kg, z toho neznámych 400 kg
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: DDT (25 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Basagran Super (25 kg), Bavistin (10 kg), Devrinol (40 kg), Neznáma látka (892 kg), Orthen 75 SP (67 kg), Paarlan (32 kg), Teridox 500 EC (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 096 kg, z toho neznámych 892 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Bojničky - Raos - sklad agrochemikálií, SK/POPS/HC/78
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Bojničky, Hlohovec, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Burex 430 DKV (30 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 30 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Šurice - bývalé PD - pesticídny sklad, SK/POPS/LC/10
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Šurice, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Acenit 50 EC (10 kg), Aminex (460 kg), Avadex (75 kg), Balan (20 kg), Devrinol 45 F (140 kg), Dicuran Extra 500 FW (40 kg), Dorado (12 kg), Flordimex T (120 kg), Gebifan SYS 67 (130 kg), Hostaquick 50 EC (100 kg), Hyspray (12 kg), Kalixin (50 kg), Karate (84 kg), Morsuvin (30 kg), Neznáma látka (1 895 kg), Omite 57 E (10 kg), Reglone (100 kg), Retacel R 68 (40 kg), Synfloran 48 EC (80 kg), Tilt 250 EC (20 kg), Totasin (120 kg), Totasin DKV (130 kg), Trophy (40 kg), Trophy (80 kg), Velaflor (75 kg), Zeazin S 40 (50 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 3 923 kg, z toho neznámych 1 895 kg
Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúce