Kontakt


Logo SAŽP

Správca obsahu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Odbor environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Jaromír Helma, PhD.
telefón: +421 48 437 41 65
email:jaromir.helma@sazp.sk
www.sazp.sk

Technický prevádzkovateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentálnej informatiky
Odbor informačných systémov
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Rudolf Navrátil
telefón: +421 48 437 41 42
email:rudolf.navratil@sazp.sk
www.sazp.sk