Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 219 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 11 928 kg
z toho POPs látky: 100 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Bardejov, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Thiodan (50 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Bathurin 82 (8 kg), Brestan (50 kg), Fademorf EK 20 (1 kg), LOGRAN 75 WG (1 kg), Neznáma látka (1 004 kg), Polyram Ultra (4 kg), Sulikol (20 kg), Syncuran 80 DP (10 kg), Tecto 450 FW (3 kg), Teridox 500 EC (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 156 kg, z toho neznámych 1 004 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Beckov - PD Kálnica - sklad agrochemikálií, SK/POPS/NM/76
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Balan (10 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 10 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Bielovce - sklad pesticídov, SK/POPS/LV/12
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Bielovce, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Bláhová - AGROMA - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/53
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Blahová, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (25 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Neznáma látka (400 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 425 kg, z toho neznámych 400 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Bojničky - Raos - sklad agrochemikálií, SK/POPS/HC/78
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Bojničky, Hlohovec, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Burex 430 DKV (30 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 30 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Boldog - S od obce - sklad pesticídov, SK/POPS/SC/29
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Boldog, Senec, Bratislavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Dykol (300 kg), Melipax (150 kg), Thiodan (25 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Arborol (60 kg), Aresin 50 WP (75 kg), Avadex (20 kg), Bandex (300 kg), Betanal AM 11 (12 kg), Betanal AM 11 (6 kg), Betoxon F 430 (30 kg), Bidisin (200 kg), Bladex 50 WP (50 kg), Dikotex (225 kg), Eradicane (150 kg), Ipaner (150 kg), Laseb (1 200 kg), Neznáma látka (1 390 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 4 343 kg, z toho neznámych 1 390 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Brezno - PD Ďumbier - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BR/50
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Brezno, Brezno, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Afalon (20 kg), Alimetrin 10 EC (10 kg), Aminex (30 kg), Bayleton 25 WP (20 kg), Cerone 480 (5 kg), Command 4 EC (1 kg), Duplosan KV (10 kg), Fademorf EK 20 (5 kg), Flortazin 50 SC (2 kg), Ladob (160 kg), Lasso MTX (40 kg), Lumeton Forte (200 kg), Nabu S (40 kg), Neznáma látka (10 000 kg), Retacel R 68 (50 kg), Sibutol WS 39.8 (140 kg), Sting CT (20 kg), Tecto 450 FW (100 kg), Tilt 250 EC (1 kg), Trend (3 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 10 857 kg, z toho neznámych 10 000 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Čabiny - areál PD, SK/POPS/ML/16
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čabiny, Medzilaborce, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Čaklov - areál bývalého PD, SK/POPS/VT/40
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čaklov, Vranov nad Topľou, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Čamovce - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LC/84
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čamovce, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aminex PUR (40 kg), Avadex BW EC (75 kg), Balan (20 kg), Benzitrin (10 kg), Calixin (5 kg), Dikogren (135 kg), Gebifan SYS 67 (80 kg), Hostaquick 50 EC (25 kg), Hyspray (20 kg), Neznáma látka (1 485 kg), Omite 30 W (10 kg), Pivot 100 LC (5 kg), Synleton 60 DP (120 kg), Totasin DKV (200 kg), Vegaflor (25 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 2 255 kg, z toho neznámych 1 485 kg
Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúce