Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 219 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 11 928 kg
z toho POPs látky: 100 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Názov lokality a identifikačný kód: Čeľovce - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/36
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čeľovce, Trebišov, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (750 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Hexilur (200 kg), Lumeton Forte (10 kg), Trazalex (100 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 060 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Dubová - sklad agrochemikálií, SK/POPS/SK/30
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Dubová, Pezinok, Bratislavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: DDT (25 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Basagran Super (25 kg), Bavistin (10 kg), Devrinol (40 kg), Neznáma látka (892 kg), Orthen 75 SP (67 kg), Paarlan (32 kg), Teridox 500 EC (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 096 kg, z toho neznámych 892 kg
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Gabčíkovo, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Gesagard 500 FW (60 kg), Repkol (150 kg), Treflan 24 EC (80 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 290 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Gemer - PPD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RA/71
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Gemer, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Bavistin (20 kg), Faneron 50 WP (40 kg), Grasex (560 kg), Nematin (300 kg), Omnidel Sys 67 (450 kg), Satecid 65 WP (440 kg), Stutox (370 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 2 180 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Hankovce - areál PD, SK/POPS/HE/4
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Hankovce, Humenné, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Hontianske Tesáre, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Horný Badín, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Artea 330 EC (1 kg), Command 4 EC (1 kg), Dicopur M 450 (3 kg), Guardian EC (5 kg), Harvade 25 F (5 kg), Impact (3 kg), Kapazin (20 kg), Lentipur 500 FW (10 kg), Trophy (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 53 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Hostišovce - sklad pesticídov, SK/POPS/RS/22
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Hostišovce, Rimavská Sobota, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Hubice - Agro Bio - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/56
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Hubice, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Karben Flo Stefes (4 kg), Ring 80 WG (1 kg), Stefes (1 kg), Sulikol (10 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 16 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené