Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 199 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 5 900 kg
z toho POPs látky: 0 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Okoč, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Diazinon 10 G (25 kg), Geksilur 80% (270 kg), Nitrosan 50 (5 kg), Polysulfid Bária (1 500 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 800 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Nová Dedina - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/85
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nová Dedina, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  AITK (200 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 200 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Zohor - bývalý Agrochemický podnik, SK/POPS/MA/15
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Zohor, Malacky, Bratislavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Orávka - sklad pesticídov MAIA, SK/POPS/RS/25
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Orávka, Rimavská Sobota, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Skerešovo - AGROTURIEC - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RA/72
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Skerešovo, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Gallant (7 kg), Synbetan D (20 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 27 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Veľká Čalomija - pesticídny sklad, SK/POPS/VK/39
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Veľká Čalomija, Veľký Krtíš, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Neznáma látka (10 000 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 10 000 kg, z toho neznámych 10 000 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Magnezitovce - pesticídny sklad, SK/POPS/RA/21
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Magnezitovce, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Axall Super (5 kg), Baktinoxule (100 kg), Cira GF (10 kg), Dikotex (30 kg), Falibetan (45 kg), Lumeton Forte (120 kg), Maloran (750 kg), Neznáma látka (595 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 655 kg, z toho neznámych 595 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Vlachovo - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/75
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Vlachovo, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aniten (50 kg), Arborol (5 kg), Belan LC (130 kg), Betamil (20 kg), Bladex 50 WP (10 kg), Burex (10 kg), Camparol (3 kg), Caramba (20 kg), Despiral (16 kg), Devrinol (30 kg), Dicogren (360 kg), Dicotex (15 kg), Dual 500 EC (80 kg), Fademorf EK 20 (120 kg), Falibetan (70 kg), Flordimex T (180 kg), Fosfotion (3 kg), Fundazol 50 WP (70 kg), Gesagard 500 SC (12 kg), Gesagard M-60 (80 kg), Gesatop (10 kg), Gramaoxone (10 kg), Grasex (240 kg), Hexilur (20 kg), Impact (25 kg), Kezopur (15 kg), Krezol (3 kg), Kuprikol (165 kg), Labuctril 25 (4 kg), Lumeton Forte (10 kg), Mamba (15 kg), Neznáma látka (85 kg), Nitrosan 50 (1 kg), Odorit (9 kg), Omnidel (150 kg), Padan (10 kg), Perozin (40 kg), Retacel R 68 (190 kg), Roundup (5 kg), Santrazin (20 kg), Selection Combi (40 kg), Stomp 380 E (40 kg), Sulikol (120 kg), Sys 67 Mecmin (12 kg), Tritacel (35 kg), Triton (20 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 2 578 kg, z toho neznámych 85 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Nižná Jedľová - areál ACHP Svidník, SK/POPS/SK/31
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nižná Jedľová, Svidník, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Čaklov - areál bývalého PD, SK/POPS/VT/40
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čaklov, Vranov nad Topľou, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené