Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 199 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 5 900 kg
z toho POPs látky: 0 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Názov lokality a identifikačný kód: Ohrady - PD Ohrady - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/51
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Ohrady, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Alar 85 (60 kg), Balan (5 kg), Baycor 25 WP (5 kg), Dikotex (15 kg), Pol-Pielik (50 kg), Togastan (320 kg), Tropotox 40 SL (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 460 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Tekovské Lužany - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/48
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Tekovské Lužany, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Lučenec - Fabianka, SK/POPS/LC/8
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Lučenec, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Čamovce - Ján Tódor - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LC/84
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čamovce, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aminex PUR (40 kg), Avadex BW EC (75 kg), Balan (20 kg), Benzitrin (10 kg), Calixin (5 kg), Dikogren (135 kg), Gebifan SYS 67 (80 kg), Hostaquick 50 EC (25 kg), Hyspray (20 kg), Neznáma látka (1 485 kg), Omite 30 W (10 kg), Pivot 100 LC (5 kg), Synleton 60 DP (120 kg), Totasin DKV (200 kg), Vegaflor (25 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 2 255 kg, z toho neznámych 1 485 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Poltár - SOU Poltár - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/62
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Actellic dym. (4 kg), Aresin 50 WP (1 kg), Bladex 50 SC (5 kg), Citowett (26 kg), Fusilade Super (1 kg), Gesagard 80 (2 kg), Karathane FN 57 (25 kg), Metation E 50 (2 kg), Milbol EC (1 kg), Nematin (20 kg), Neznáma látka (40 kg), Perozin 75 B (1 kg), Retacel R 68 (25 kg), Ronilan 50 WP (10 kg), Starane 250 EC (1 kg), Stutox (10 kg), Syncuran 80 DP (20 kg), Tenoran 50 (2 kg), Triflurex 48 EC (12 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 208 kg, z toho neznámych 40 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Poltár - ZPD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/61
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  BI 58 EC (10 kg), Betoxon F 480 (5 kg), Blazer 2 S (10 kg), Dicolax (60 kg), Flordimex T (150 kg), Keropur (80 kg), Milgo (85 kg), Polyram Combi (25 kg), Racer Celuko 25 EC (25 kg), Suffix 20 EC (120 kg), Tecto 450 FW (90 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 660 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Točnica - Vlčie jablko - cintorín jedov, SK/POPS/LC/11
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Točnica, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Nižná Polianka - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BJ/1
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nižná Polianka, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Falibetan (175 kg), Neznáma látka (100 kg), Omnidel Sys 67 (250 kg), Rizobin (17 kg), Sulikol (280 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 822 kg, z toho neznámych 100 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Krásnohorské Podhradie - sarkofág pod Kaplnou, SK/POPS/RV/27
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Jarabina - sklad agrochemikálií, SK/POPS/SL/34
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Jarabina, Stará Ľubovňa, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené