Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 219 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 11 928 kg
z toho POPs látky: 100 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Názov lokality a identifikačný kód: Nová Dedina - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/85
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nová Dedina, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  AITK (200 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 200 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Poltár - ZPD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/61
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  BI 58 EC (10 kg), Betoxon F 480 (5 kg), Blazer 2 S (10 kg), Dicolax (60 kg), Flordimex T (150 kg), Keropur (80 kg), Milgo (85 kg), Polyram Combi (25 kg), Racer Celuko 25 EC (25 kg), Suffix 20 EC (120 kg), Tecto 450 FW (90 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 660 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Hostišovce - sklad pesticídov, SK/POPS/RS/22
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Hostišovce, Rimavská Sobota, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Klenovec, Rimavská Sobota, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Betanal (15 kg), Fundazol 50 WP (40 kg), Grasex (120 kg), Nortron 20 EC (20 kg), Togastan (360 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 555 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Nováčany - Agro Agnus - sklad agrochemikálií, SK/POPS/KS/60
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nováčany, Košice - okolie, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax ( kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Fademorf EK 20 (396 kg), Kerb (80 kg), Lumeton Forte (80 kg), Novozir MN (80 kg), Topogard 50 WP (80 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 716 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Štrba - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PP/69
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Štrba, Poprad, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Burex (35 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 35 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Hubice - Agro Bio - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/56
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Hubice, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Karben Flo Stefes (4 kg), Ring 80 WG (1 kg), Stefes (1 kg), Sulikol (10 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 16 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Ohrady - PD Ohrady - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/51
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Ohrady, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Alar 85 (60 kg), Balan (5 kg), Baycor 25 WP (5 kg), Dikotex (15 kg), Pol-Pielik (50 kg), Togastan (320 kg), Tropotox 40 SL (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 460 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Michal nad Žitavou, Nové Zámky, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Lučenec - Fabianka, SK/POPS/LC/8
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Lučenec, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené