Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 219 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 11 928 kg
z toho POPs látky: 100 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Názov lokality a identifikačný kód: Nižná Polianka - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BJ/1
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nižná Polianka, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Falibetan (175 kg), Neznáma látka (100 kg), Omnidel Sys 67 (250 kg), Rizobin (17 kg), Sulikol (280 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 822 kg, z toho neznámych 100 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Nová Dedina - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/85
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nová Dedina, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  AITK (200 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 200 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Nová Dedina - sklad pesticídov, SK/POPS/LV/13
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nová Dedina, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Nováčany - Agro Agnus - sklad agrochemikálií, SK/POPS/KS/60
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nováčany, Košice - okolie, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax ( kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Fademorf EK 20 (396 kg), Kerb (80 kg), Lumeton Forte (80 kg), Novozir MN (80 kg), Topogard 50 WP (80 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 716 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Nový Život - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/54
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nový Život, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Off Shoot T Super (270 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 270 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Ohrady - PD Ohrady - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/51
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Ohrady, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Alar 85 (60 kg), Balan (5 kg), Baycor 25 WP (5 kg), Dikotex (15 kg), Pol-Pielik (50 kg), Togastan (320 kg), Tropotox 40 SL (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 460 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Okoč, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Diazinon 10 G (25 kg), Geksilur 80% (270 kg), Nitrosan 50 (5 kg), Polysulfid Bária (1 500 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 800 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Okrúhle, Svidník, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Olováry - pesticídny sklad, SK/POPS/VK/38
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Olováry, Veľký Krtíš, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Orávka - kaštieľ - sklad pesticídov, SK/POPS/RS/24
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Orávka, Rimavská Sobota, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené