Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 219 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 11 928 kg
z toho POPs látky: 100 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Názov lokality a identifikačný kód: Výrava - areál PD, SK/POPS/ML/17
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Výrava, Medzilaborce, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Kravany - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/49
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Kravany, Poprad, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Štrba - Konská diera, SK/POPS/PP/20
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Štrba, Poprad, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Magnezitovce - pesticídny sklad, SK/POPS/RA/21
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Magnezitovce, Revúca, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Axall Super (5 kg), Baktinoxule (100 kg), Cira GF (10 kg), Dikotex (30 kg), Falibetan (45 kg), Lumeton Forte (120 kg), Maloran (750 kg), Neznáma látka (595 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 655 kg, z toho neznámych 595 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Silica - Snežná diera, SK/POPS/RV/28
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Silica, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Vlachovo - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/75
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Vlachovo, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aniten (50 kg), Arborol (5 kg), Belan LC (130 kg), Betamil (20 kg), Bladex 50 WP (10 kg), Burex (10 kg), Camparol (3 kg), Caramba (20 kg), Despiral (16 kg), Devrinol (30 kg), Dicogren (360 kg), Dicotex (15 kg), Dual 500 EC (80 kg), Fademorf EK 20 (120 kg), Falibetan (70 kg), Flordimex T (180 kg), Fosfotion (3 kg), Fundazol 50 WP (70 kg), Gesagard 500 SC (12 kg), Gesagard M-60 (80 kg), Gesatop (10 kg), Gramaoxone (10 kg), Grasex (240 kg), Hexilur (20 kg), Impact (25 kg), Kezopur (15 kg), Krezol (3 kg), Kuprikol (165 kg), Labuctril 25 (4 kg), Lumeton Forte (10 kg), Mamba (15 kg), Neznáma látka (85 kg), Nitrosan 50 (1 kg), Odorit (9 kg), Omnidel (150 kg), Padan (10 kg), Perozin (40 kg), Retacel R 68 (190 kg), Roundup (5 kg), Santrazin (20 kg), Selection Combi (40 kg), Stomp 380 E (40 kg), Sulikol (120 kg), Sys 67 Mecmin (12 kg), Tritacel (35 kg), Triton (20 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 2 578 kg, z toho neznámych 85 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Soboš - sklad agrochemikálií, SK/POPS/SK/33
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Soboš, Svidník, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Butisan (5 kg), Falibetan (600 kg), Flordimex T (100 kg), Goal (25 kg), Grasex (750 kg), IPU Stefes (40 kg), Lontrel 300 (1 kg), Milbol EL (125 kg), Omnidel (800 kg), Relan PGR (10 kg), Retacel R 68 (375 kg), Retacel Super (200 kg), Synfloran 48 EC (60 kg), Synlox (200 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 3 291 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Čaklov - areál bývalého PD, SK/POPS/VT/40
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čaklov, Vranov nad Topľou, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Nová Dedina - sklad pesticídov, SK/POPS/LV/13
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nová Dedina, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Beckov - PD Kálnica - sklad agrochemikálií, SK/POPS/NM/76
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Balan (10 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 10 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené