Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 219 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 11 928 kg
z toho POPs látky: 100 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Názov lokality a identifikačný kód: Prenčov - RD Sitno - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BS/81
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Prenčov, Banská Štiavnica, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Dikogren (20 kg), Labuctril 25 (20 kg), Ladob (20 kg), Lentipur 500 FW (40 kg), Lumeton Forte (15 kg), Metation E 50 (14 kg), Polykarbacin (160 kg), SYS MAKASAL (20 kg), Super Syncuran 757 DP (100 kg), Superbarnon 20 EC (110 kg), Synbetan D (95 kg), Sys 67 M Prop (75 kg), Sys Buratal (10 kg), Ultracid 40 WP (15 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 714 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Nováčany - Agro Agnus - sklad agrochemikálií, SK/POPS/KS/60
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nováčany, Košice - okolie, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax ( kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Fademorf EK 20 (396 kg), Kerb (80 kg), Lumeton Forte (80 kg), Novozir MN (80 kg), Topogard 50 WP (80 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 716 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Závadka nad Hronom - areál Poľnospol Plus, SK/POPS/BR/2
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Závadka nad Hronom, Brezno, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Agronal H (20 kg), Birlane (10 kg), Decemtion EK 20 (15 kg), Gallant (10 kg), Kuprikol (140 kg), Neznáma látka (560 kg), Patoran FL (20 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 775 kg, z toho neznámych 560 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Nižná Polianka - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BJ/1
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nižná Polianka, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Falibetan (175 kg), Neznáma látka (100 kg), Omnidel Sys 67 (250 kg), Rizobin (17 kg), Sulikol (280 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 822 kg, z toho neznámych 100 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Strekov - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/67
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Strekov, Nové Zámky, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Bavistin (20 kg), Bezitrin (345 kg), Cafugan (100 kg), FST-7130 (130 kg), Off Shoot T Super (440 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 035 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Čeľovce - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/36
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Čeľovce, Trebišov, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (750 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Hexilur (200 kg), Lumeton Forte (10 kg), Trazalex (100 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 060 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Malé Dvorníky - sklad pesticídov, SK/POPS/DS/3
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Malé Dvorníky, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (50 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Neznáma látka (950 kg), Retacel R 68 (10 kg), SYS 67 (7 kg), Semeron 25 WP (20 kg), Sulikol (30 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 067 kg, z toho neznámych 950 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Vrakúň - Arvum PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/58
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Vrakúň, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aresin 50 WP (90 kg), Baycor 25 WP (50 kg), Burex 430 DKV (5 kg), Lontrel 300 (5 kg), Nabu S (80 kg), Neznáma látka (750 kg), Omite 30 W (40 kg), Retacel R 68 (70 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 090 kg, z toho neznámych 750 kg
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: DDT (25 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Basagran Super (25 kg), Bavistin (10 kg), Devrinol (40 kg), Neznáma látka (892 kg), Orthen 75 SP (67 kg), Paarlan (32 kg), Teridox 500 EC (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 096 kg, z toho neznámych 892 kg
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Bardejov, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Thiodan (50 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Bathurin 82 (8 kg), Brestan (50 kg), Fademorf EK 20 (1 kg), LOGRAN 75 WG (1 kg), Neznáma látka (1 004 kg), Polyram Ultra (4 kg), Sulikol (20 kg), Syncuran 80 DP (10 kg), Tecto 450 FW (3 kg), Teridox 500 EC (5 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 156 kg, z toho neznámych 1 004 kg