Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 219 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 11 928 kg
z toho POPs látky: 100 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Hontianske Tesáre, Krupina, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Malé Chyndice - bývalý sklad pesticídov, SK/POPS/NR/18
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Malé Chyndice, Nitra, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Jovice - Malá železná priepasť, SK/POPS/RV/43
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Jovice, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Radošina - WOOD-ŠS - sklad agrochemikálií, SK/POPS/TO/77
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Radošina, Topoľčany, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Dimecron 50 SCW (1 kg), Neoron 500 EC (1 kg), Neznáma látka (3 kg), Nimrod EC (1 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 6 kg, z toho neznámych 3 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Tomášovce - Agrochemický podnik, SK/POPS/LC/63
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Tomášovce, Lučenec, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Arborol (11 kg), Brestan (10 kg), Dimecron 50 SCW (20 kg), Grasex (175 kg), Neznáma látka (30 kg), Novozir MN (7 kg), Omnidel Sys 67 (200 kg), Retacel R 68 (27 kg), Sulka (40 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 520 kg, z toho neznámych 30 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Poltár - SOU Poltár - sklad agrochemikálií, SK/POPS/PT/62
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Poltár, Poltár, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Actellic dym. (4 kg), Aresin 50 WP (1 kg), Bladex 50 SC (5 kg), Citowett (26 kg), Fusilade Super (1 kg), Gesagard 80 (2 kg), Karathane FN 57 (25 kg), Metation E 50 (2 kg), Milbol EC (1 kg), Nematin (20 kg), Neznáma látka (40 kg), Perozin 75 B (1 kg), Retacel R 68 (25 kg), Ronilan 50 WP (10 kg), Starane 250 EC (1 kg), Stutox (10 kg), Syncuran 80 DP (20 kg), Tenoran 50 (2 kg), Triflurex 48 EC (12 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 208 kg, z toho neznámych 40 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Vlachovo - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/75
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Vlachovo, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aniten (50 kg), Arborol (5 kg), Belan LC (130 kg), Betamil (20 kg), Bladex 50 WP (10 kg), Burex (10 kg), Camparol (3 kg), Caramba (20 kg), Despiral (16 kg), Devrinol (30 kg), Dicogren (360 kg), Dicotex (15 kg), Dual 500 EC (80 kg), Fademorf EK 20 (120 kg), Falibetan (70 kg), Flordimex T (180 kg), Fosfotion (3 kg), Fundazol 50 WP (70 kg), Gesagard 500 SC (12 kg), Gesagard M-60 (80 kg), Gesatop (10 kg), Gramaoxone (10 kg), Grasex (240 kg), Hexilur (20 kg), Impact (25 kg), Kezopur (15 kg), Krezol (3 kg), Kuprikol (165 kg), Labuctril 25 (4 kg), Lumeton Forte (10 kg), Mamba (15 kg), Neznáma látka (85 kg), Nitrosan 50 (1 kg), Odorit (9 kg), Omnidel (150 kg), Padan (10 kg), Perozin (40 kg), Retacel R 68 (190 kg), Roundup (5 kg), Santrazin (20 kg), Selection Combi (40 kg), Stomp 380 E (40 kg), Sulikol (120 kg), Sys 67 Mecmin (12 kg), Tritacel (35 kg), Triton (20 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 2 578 kg, z toho neznámych 85 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Nižná Polianka - sklad agrochemikálií, SK/POPS/BJ/1
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Nižná Polianka, Bardejov, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Falibetan (175 kg), Neznáma látka (100 kg), Omnidel Sys 67 (250 kg), Rizobin (17 kg), Sulikol (280 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 822 kg, z toho neznámych 100 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Keť - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/66
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Keť, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (1 350 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Agritox 50 SL (20 kg), Aretit (50 kg), Betanal (15 kg), Blazer 2 S (40 kg), Brassicol (6 kg), Counter 5 G (1 180 kg), Dursban 10 G (22 kg), Ethefon Stefes (40 kg), Fatex EK 80 (300 kg), Flordimex T (126 kg), Funaben 50 (15 kg), Gesagard 50 (10 kg), Hermal (145 kg), Impact (95 kg), Neznáma látka (268 kg), Nitrosan 25 (280 kg), Off Shoot T Super (95 kg), Pol-Pielik (100 kg), Proponit 840 EC (60 kg), Redentin 75 (120 kg), Retacel Super (40 kg), SYS MAKASAL (50 kg), Satecid 65 WP (20 kg), Sira Sfinx (25 kg), Stemat 200 (10 kg), Sulikol (72 kg), Synbetan D (15 kg), Synlox (170 kg), Sys 67 Mecmin (10 kg), Topogard 50 WP (10 kg), Topsin M ULV (50 kg), Wofatox 18 WP (100 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 4 909 kg, z toho neznámych 268 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Ľubiša - areál PD, SK/POPS/HE/5
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Ľubiša, Humenné, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aminex (750 kg), Burex (10 kg), Falibetan (75 kg), Grasex (15 kg), Kerb (100 kg), Ladob (450 kg), Lumeton Forte (250 kg), Metation E 50 (90 kg), Neznáma látka (400 kg), SYS MAKASAL (25 kg), Soldep (10 kg), Synlox (250 kg), Trichlóracetát nátria (1 950 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 4 375 kg, z toho neznámych 400 kg