Zoradiť podľa:
Spolu identifikované chemické látky na vybraných lokalitách (kvalifikovaný odhad): 95 219 kg
z toho POPs látky:  2 920 kg
z toho neznáme látky: 38 167 kg
Spolu odvezené a likvidované látky (zisťované vážením): 11 928 kg
z toho POPs látky: 100 kg
z toho neznáme látky: 5 900 kg
Počet vyhovujúcich záznamov: 87
Názov lokality a identifikačný kód: Zohor - bývalý Agrochemický podnik, SK/POPS/MA/15
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Zohor, Malacky, Bratislavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Závadka nad Hronom - areál Poľnospol Plus, SK/POPS/BR/2
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Závadka nad Hronom, Brezno, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Agronal H (20 kg), Birlane (10 kg), Decemtion EK 20 (15 kg), Gallant (10 kg), Kuprikol (140 kg), Neznáma látka (560 kg), Patoran FL (20 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 775 kg, z toho neznámych 560 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Výrava - areál PD, SK/POPS/ML/17
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Výrava, Medzilaborce, Prešovský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Vrakúň - Arvum PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/58
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Vrakúň, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aresin 50 WP (90 kg), Baycor 25 WP (50 kg), Burex 430 DKV (5 kg), Lontrel 300 (5 kg), Nabu S (80 kg), Neznáma látka (750 kg), Omite 30 W (40 kg), Retacel R 68 (70 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 1 090 kg, z toho neznámych 750 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Vlachovo - PD - sklad agrochemikálií, SK/POPS/RV/75
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Vlachovo, Rožňava, Košický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Aniten (50 kg), Arborol (5 kg), Belan LC (130 kg), Betamil (20 kg), Bladex 50 WP (10 kg), Burex (10 kg), Camparol (3 kg), Caramba (20 kg), Despiral (16 kg), Devrinol (30 kg), Dicogren (360 kg), Dicotex (15 kg), Dual 500 EC (80 kg), Fademorf EK 20 (120 kg), Falibetan (70 kg), Flordimex T (180 kg), Fosfotion (3 kg), Fundazol 50 WP (70 kg), Gesagard 500 SC (12 kg), Gesagard M-60 (80 kg), Gesatop (10 kg), Gramaoxone (10 kg), Grasex (240 kg), Hexilur (20 kg), Impact (25 kg), Kezopur (15 kg), Krezol (3 kg), Kuprikol (165 kg), Labuctril 25 (4 kg), Lumeton Forte (10 kg), Mamba (15 kg), Neznáma látka (85 kg), Nitrosan 50 (1 kg), Odorit (9 kg), Omnidel (150 kg), Padan (10 kg), Perozin (40 kg), Retacel R 68 (190 kg), Roundup (5 kg), Santrazin (20 kg), Selection Combi (40 kg), Stomp 380 E (40 kg), Sulikol (120 kg), Sys 67 Mecmin (12 kg), Tritacel (35 kg), Triton (20 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 2 578 kg, z toho neznámych 85 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Veľká Paka - SENSPOL - sklad agrochemikálií, SK/POPS/DS/55
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Veľká Paka, Dunajská Streda, Trnavský  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: Melipax (195 kg)
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Agronal H (10 kg), Alar 85 (10 kg), Asulox 40 (225 kg), Atplus 411 F (1 kg), Basagran Super (40 kg), Basta 20 (11 kg), Bayfidan 250 EC (1 kg), Baytan Combi 10.5 WS (20 kg), Betoxon F 430 (5 kg), Burex (2 kg), Chinosol W (2 kg), Dowpon (10 kg), Dyfonate 10 G (1 kg), EL 228 (3 kg), Elocron WP 50 (11 kg), Ferrax Extra (24 kg), Flordimex T (5 kg), Furadan 10 G (3 kg), Fusilade Super (2 kg), Gesagard 80 (65 kg), Glean 75 DF (1 kg), Gramoxone (5 kg), Horizon 250 EW (16 kg), Karathane FN 57 (3 kg), Kumatox (40 kg), Labuctril 25 (10 kg), Lastanox F (2 kg), Lentagran WP (1 kg), Maloran (10 kg), Merpelan AZ WP 78 (1 kg), Mesurol WP 50 (3 kg), Nabu S (4 kg), Nematin (45 kg), Neoron 500 EC (10 kg), Neznáma látka (770 kg), Nitrosan 25 (25 kg), Nomolt 15 SC (1 kg), Nortron 20 EC (10 kg), Paarlan (25 kg), Pardner 22.5 EC (20 kg), Patoran FL (25 kg), Phynazonit (60 kg), Pivot 100 LC (10 kg), Polybarit (250 kg), Prevenol 40 (15 kg), Previcur N (3 kg), Promet 300 EW (3 kg), Propcorn (1 kg), Relan PGR 
Celkové množstvo chemikálií: 2 384 kg, z toho neznámych 770 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Veľká Čalomija - pesticídny sklad, SK/POPS/VK/39
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Veľká Čalomija, Veľký Krtíš, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Neznáma látka (10 000 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 10 000 kg, z toho neznámych 10 000 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Včelince - sklad pesticídov, SK/POPS/RS/26
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Včelince, Rimavská Sobota, Banskobystrický  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Acetochlór (25 kg), Afalon (5 kg), Avenge 200/300 (175 kg), Benlate (50 kg), Decis 2,5 EC (5 kg), Flordimex T (50 kg), Grasex (300 kg), Harvade 25 F (10 kg), Istroekol (30 kg), Lasso MTX (60 kg), Nabu S (30 kg), Neznáma látka (1 010 kg), Primextra Gold (10 kg), SYS 67 (1 500 kg), Teridox 500 EC (15 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 3 275 kg, z toho neznámych 1 010 kg
Názov lokality a identifikačný kód: Turá - sklad pesticídov, SK/POPS/LV/14
Druh skladu: nevyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Turá, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  
Celkové množstvo chemikálií: v registri nie je uvedené, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Názov lokality a identifikačný kód: Tupá - PD Družba - sklad agrochemikálií, SK/POPS/LV/65
Druh skladu: vyhovujúci
Obec, Okres, Kraj: Tupá, Levice, Nitriansky  kraj
Chemikálie obsahujúce POPs látky: v danej lokalite sa POPs látky nenachádzajú
Agrochemikálie a iné chemické látky:  Basamid Granulát (40 kg), Flordimex T (30 kg), Labuctril 25 (20 kg), MCPA (40 kg), Pirimor DP (1 kg), Polykarbacin (32 kg), Racer Celuko 25 EC (25 kg), Reglone (5 kg), Stomp (10 kg), Synlox (10 kg)
Celkové množstvo chemikálií: 213 kg, z toho neznámych v registri nie je uvedené
Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúce